top of page

Kamen Rider (คาเมนไรเดอร์) Nigo by RidwingzFrom Illustrator : ridwingz


Kamen Rider (คาเมนไรเดอร์) Nigo by Ridwingz

ทรศัพท์ oppo

Hayato Ichimonji/Kamen Rider 2 (一文字 隼人/仮面ライダー2号, Ichimonji Hayato/Kamen Raidā Nigō, 14-52, 72, 73, 93, 94 & 98): ตัวเอกอีกคน ช่างภาพอิสระที่กลายมาเป็นคาเมนไรเดอร์คนที่สองหลังจากทาเคชิช่วยเขาจากช็อคเกอร์Comments


bottom of page